Сучасний словник українсько-англійський, англійсько-український М.Зубков, В. Мюллер